Zorunlu Trafik Sigortası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1 Trafik sigortası nedir?

Trafik sigortası, yaptırılması zorunlu olan ve aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi ve bedeni zararları teminat altına alan sigorta türüdür.

Sigortalı / Sigorta Ettiren / Lehdar / Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.

Trafik sigortası yaptırılması zorunludur.

Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Trafik sigortası Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.

Hayır, trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamamaktadır.

Motorlu kara taşıt araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşmesi ile teminat altına alınabilmektedir.

Sigorta şirketleri, trafik sigortasının primini peşin tahsil etmektedirler. Bu nedenle sigorta primi ödenmeden teminat başlamamaktadır.

Trafik sigortası kasko primleri her araç türünün hasar ve prim toplamlarına göre ayrı olarak hesaplanmaktadır. Daha fazla kazaya sebep olan araç gruplarının primleri daha yüksek hesaplanmaktadır.

Trafik Sigortası, sadece üçüncü şahıslara verilen zararları karşılamakta ve kendi aracınızın hasarını ödememektedir, kendi aracınızı teminat altına almak için ayrıca kasko sigortası yaptırmanız gerekir."

Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

  • Kasko sigortası, kendi aracınıza gelen maddi zararları teminat altına almaktadır.
  • Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup, kendi aracınızın hasarını ödemez. Bu durumda, kasko sigortası yaptırılması gerekmektedir.
  • Trafik sigortası, yaptırılması zorunlu olan bir sigorta iken, kasko sigortası isteğe bağlı olarak yaptırılır.
  • Sigorta şirketlerinin teminatların geliştirilmesi amacıyla oluşturdukları paket poliçelerde kasko sigortaları ile birlikte İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortaları da ek poliçelerle verilmektedir. Örneğin: Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamazken, kasko sigortasına ek olarak Motorlu Kara Taşıtları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile manevi tazminat talepleri ek sözleşme ile teminat altına alınabilir.

Evet, etkilemektedir. Aracı işletenin kayıtlı olduğu ile göre Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen oranlarda il trafik hasar yoğunluğu indirimi yapılarak trafik sigortası primi hesaplanmaktadır.

Şubat 2011'de yürürlüğe giren Torba Yasası/Kanunu ile trafik kazalarında, kazazedelerin tüm tedavi giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından üstlenilmiş ve sigorta şirketlerinin bu konudaki sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır. Trafik kazası geçirip yaralananların kazada kusur oranına, kişilerin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanmakta ve SGK tedavi giderlerini Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden yapılmaktadır.

Poliçede belirtilen iki ayrı teminatın iki ayrı limitine kadar tazminat ödemesi yapılabilir; önceden ödenen tedavi giderleri ölüm tazminatından mahsup edilmez.

Tedavi giderlerinin dışında, ölüm veya yaralanma sebebiyle oluşan zararlarda, yine aynı teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla, trafik poliçesi tarafından ödenir.

Evet, indirim yapılmaktadır. Sigortalı 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi yolcu taşımacılarının, yolcuya gelebilecek bedeni zararlar için bu kanun gereğince Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk sigortası yaptırdığını belgelemesş durumunda %20 oranında indirim olanağından yararlanabilmektedir

Evet, etkilemektedir. Sigorta şirketleri Trafik Sigortası Tarife ve Talimatlarında belirtilen basamak ve oranlara göre hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulaması yapmaktadırlar. İşleten sıfatıyla ilk kez trafiğe çıkacaklar için dördüncü basamaktan prim uygulanmaktadır.

Evet, çeken aracın trafik sigortası araca bağlı çekilen römork, yarı römork veya çekilen diğer bir aracın neden olduğu zararları da kapsamaktadır. Ancak römorklar insan taşımada kullanılıyorsa, çeken araçtan ayrı ve özel şartlar içeren ek bir sorumluluk sigortası yaptırmaları gerekmektedir.

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan araçların sebep olacağı zararlar trafik sigortası teminat kapsamı dışında olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı içerisinde ayrıca açıklanmaktadır.

Yarışlara katılan araçların sebep olacağı zararlar teminat kapsamı dışında olup, yarış düzenleyenlerin sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı içerisinde ayrıca açıklanmaktadır.

Dava masrafları ve avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır. Meydana gelen hasarda sigortalının kusuru yoksa ve yine de açılan bir dava varsa, trafik sigortası bu masrafları da kapsar.

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak bu süre her halükarda kaza tarihinden itibaren 10 yıl ile sınırlıdır. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmamaktadır.

Tazminat gerekli belgeleri sigorta şirketinin merkez veya kuruluşlarından birine iletildiği tarihten itibaren 8 iş günü içerisinde ödenir.

Trafik123.com anasayfasında bulunan "Hemen Sigortalan" seçeneği ile sadece araç sahibinin TC Kimlik Numarası, Aracın Plakası ve Email Adresi bilgilerini doldurarak farklı sigorta şirketlerinden size uygun ve avantajlı tekliflere ulaşabilirsiniz.

En hızlı ve güvenli ödeme yöntemi olan kredi kartı kullanımı sayesinde 128 Bit SSL üzerinden güvenli olarak iletilecek olan kart bilgileriniz, hiçbir şekilde sistem veri tabanımızda saklanmadan tahsilatı yapacak olan banka sistemi ile doğrudan bağlantıya geçerek onaylanmaktadır. Sanal Kredi Kartları ile gerçekleştirilen işlemlerde aynı adımlar takip edilmektedir.

İletişim

0850 885 36 55
BH Sigorta ve Reasürans Brokerligi A.Ş.
Kuleli Cd. Hasanpaşa Setti Çıkmazı Aşağı Sok. No: 4/1
Çengelköy – Üsküdar/ İstanbul
Destek almak için üye olun veya giriş yapın.